پمپ آب خورشیدی

مکانیزم استفاده از پمپ های خورشیدی به گونه ای است که در طول روز و تازمانی که خورشید در دسترس باشد از انرژی آن برای تأمین انرژی مورد نیاز برای استفاده از پمپ استفاده شده و آب در مخازن برای استفاده در مواقع دیگر ذخیره می شود. به طور میانگین ۸ ساعت زمان پمپاژ آب در طول روز است که با توجه به فصول مختلف قابل تغییر است.

قیمت : تماس بگیرید

مزایای استفاده از پمپ های آب خورشیدی به جای پمپ های آب دیزلی یا برقی موجود در اراضی کشاورزی

  • ۱-عدم نیاز به هرگونه سوخت یا کابل کشی در مرحله بهره برداری از پمپ.
  • ۲-حذف هزینه ی خرید و تهیه سوخت یا برق در مدت زمان استفاده.
  • ۳-عدم نیاز به هزینه های سرویس و نگهداری و امکان حذف اپراتور ناظر بر پمپ.
  • ۴-طول عمر بالای پمپ آب (۱۵ سال) به دلیل مصرف برق DC.
  • ۵-امکان پمپاژ آب در تمامی شرایط غیر مناسب جوی ( هوای ابری)
  • ۶-امکان افزایش ظرفیت پمپ ها با اظافه کردن تعداد صفحات تولید برق خورشیدی.
  • ۷-عدم نیاز به تعویض تجهیزات.
  • ۸-عمر بالای صفحات خورشیدی (۱۵ سال)