تجهیزات نیروگاه خورشیدی

تاریخ انتشار : 2019/11/26

ایران به دلیل داشتن تعداد روزهای آفتابی و متوسط تابش زیاد، از کشورهای با پتانسیل بالا در زمینه انرژی خورشیدی میباشد. از طرف دیگر با توجه به لزوم دوری از سوختهای فسیلی و استفاده از انرژی پاک، نیاز است سوختهای فسیلی و نیروگاههای وابسته با انرژی و نیروگاههای خورشیدی جایگزین شوند. بنابراین روز به روز نیاز به تاسیس نیروگاههای خانگی و یا صنعتی بیشتر احساس میشود بطوریکه این امر نه تنها یه دغده ای برای اماکن دولتی که حتی دغدغه ای بزرگ در مراکز خصوصی نیز تبدیل شده است. لذا با توجه به شرایط موجود، مبتکر تامین انرژی سولار با هدف تسهیل ایجاد نیروگاههای فوق خدمات مشاوره ای در زمینه تامین تجهیزات نیروگاهی را ارائه میدهد. این تیم با بررسی تجهیزات نیروگاهی خارجی و داخلی موجود در بازار و بررسی تطبیق محصول موجود با نیاز مشتری، تلاش میکند بهترین و مقرون به صرفه ترین تجهیزات را در اختیار مصرف کنندگان محترم قرار دهد تا از این طریق سهمی هرچند کوچک در داشتن ایرانی پاک داشته باشد.